Sådan tjekker du dit tag

udgivet i Huset ude | 10

Det kan lyde kedeligt, men det kan spare dig for mange bekymringer, hvis du to gange om året går en tagrunde udvendig og indvendig

Tagtjek_eternit

En tjektur omkring taget inden vinteren og om foråret er en rigtig god idé i forhold til at hindre skader i at udvikle sig til noget, der bare bliver værre og værre.

Her får du nogle tips til, hvad du skal kigge efter på din runde.

 

Tagrende og afløb

En overfyldt tagrende øger risikoen for huller i selve tagrenden, men endnu værre er det, hvis der ikke er plads til regnvandet og det derfor løber over og ned ad muren eller i værste fald sniger sig ind under taget og ødelægger træværk i tagkonstruktionen.

Derfor skal tagrenden renses to gange om året. Her er det også vigtigt at tjekke, om afløbet er tilstoppet – og det kan det meget nemt blive. Tjek ikke alene ved at se, om der er hul igennem foroven, for ofte kan småkviste og blade sætte sig på tværs nede i afløbsrøret, og så det er en god idé at spule afløbsrøret grundigt igennem.

Læs også: Til kamp mod bladene med toiletbørsten.

 

Løse plader eller sten

Det er vigtigt at være opmærksom på løse plader eller teglsten på taget. Ofte er det nemt at se fra jorden, om noget har forskubbet sig på taget, fx efter hårdt vejr. Disse plader eller teglsten kan du som oftest nemt skubbe på plads igen – det vil så efterfølgende være en god idé at få dem fæstnet bedre, men i første omgang er et skub tilbage godt. Så falder risikoen for, at pladen/teglstenen helt ryger af og bliver beskadiget.

Læs også: Eternit: Asbest er fint - hvis du ikke arbejder med det.

 

Toppen af taget

Øverst oppe ligger ”rygningen”, som den kaldes. Den er forskellig udformet afhængig af tagtype, og der er også forskel på teknikken afhængig af, om det er et nyt eller gammel hus. Men fælles for alle løsninger er, at den som en ”hat” skal sikre toppen af taget, der hvor tagets sider samles.

Læs også: Lim kan være nødvendigt på et tegltag.

Her kan skaderne være rygningssten, der er skredet eller beskadiget. Det kan også være huller inde under rygningen: Det kan være huller, der er kommet efter almindeligt slid, men det kan også være pludseligt opståede huller efter hårdt vejr. Endelig kan dyr, fx fugle eller egern have pillet så meget, at der er opstået huller.

Så tjek rygningen. Her kan det virkelig gå galt, hvis der ikke er tæt. Bemærk, at i nyere tage er der sikret huller til ventilation, og de skal naturligvis ikke forveksles med skader. Ventilation sidder i siden af rygningen, godt overdækket og med så små huller, at fugle ikke kan slippe igennem.

 

Inddækninger og samlinger

Ved skorstene og vinduer og andre steder, hvor taget er ”brudt” af samlinger og inddækninger, skal du være ekstra opmærksom på skader. Det er her, det for alvor kan gå galt med indtrængende vand.

Tjek derfor for evt. åbninger og hold øje med, om der er ved at ske nedslidning. Hvis skorstenen sidder midt på et skråt tag, så vær ekstra opmærksom på den side, der vender opad. Her er kan snavset rigtig bide sig fast, og med blade og mos er der hurtigt mulighed for, at frø kan vokse op. Og en ”køkkenhave” bag skorstenen giver altså hurtigt risiko for huller og dermed fugt.

Læs også: Dette må du ikke gøre ved mos og alger.

Luft på loftet er altafgørende

Dit tag kan være nok så nyt og flot, men er ventilationen ikke i orden, så går det galt. Manglende luft på loftet kan medføre skimmelsvamp og udover dårligt indeklima kan det svække tagkonstruktionen. Så luft skal der til.

Ved nye tage er derfor også masser regler for tagfirmaerne at leve op til. Der skal være en naturlig gennemstrømning, så derfor bliver der på nye tage sikret, at der kan komme luft ind forneden og luft ud foroven – selvfølgelig lavet på en sådan måde, at det kun er luft, der kan komme ind og ud, og ikke regn og sne.

Mange tagfirmaer tilbyder at foretage et gratis tagtjek – selvfølgelig med en bagtanke om måske senere at få en ordre i hus. Men tilbuddet er vanlig vis ikke bindende, så det kan være en rigtig god idé at tage imod. Du kan også selv hyre en decideret byggerådgiver, men her skal du regne med at betale for tjekket.
 


10 Responses

  1. […] Læs også: Sådan tjekker du dit tag. […]

  2. […] Læs også: Sådan tjekker du dit tag […]

  3. […] Læs også: Gå en runde og se, hvad du skal kigge efter. […]

  4. […] Læs også: Det skal du huske at kigge efter. […]

  5. […] Læs også: Det skal du også huske at kigge efter. […]

  6. […] Læs også: Sådan tjekker du dit tag. […]

  7. […] Læs også: Sådan tjekker du dit tag. […]

  8. […] Læs også: Det skal du tjekke på dit tag. […]

  9. […] Læs også: Sådan tjekker du dit tag. […]

  10. […] Læs også: Sådan tjekker du dit tag. […]