Se de typiske skader på bølgeeternit

udgivet i Huset ude | 0

Parcelhuse med eternittage fra 70'erne og 80'erne er ved at være klar til udskiftning efter 35-45 år. Men hvad er tegnene på, at taget nu også er slidt op, og hvordan ved du, om dit tag fx indeholder asbest?

Klimaet omkring Danmark er særligt og ekstra hårdt ved taget. Når udetemperaturen kommer under frysepunktet, fryser vandet til is og udvider sig og det giver revner og skader på dit tag.
Klimaet omkring Danmark er særligt og ekstra hårdt ved taget. Når udetemperaturen kommer under frysepunktet, fryser vandet til is og udvider sig og det giver revner og skader på dit tag.

Har du en bolig med bølgeeternittag, er det en god rutine at tjekke taget mindst en gang om året. Hvis der er revnede og/eller ødelagte bølgeeternitplader, skal de skiftes hurtigst muligt, ellers kan der forekomme vandskader. Følgeskaderne kan være skimmelsvamp og i værste tilfælde råd.

Her er 3 typiske skader der forekommer på eternittage

Skader på rygningsplader opstår pga. vejrets slid på taget gennem mere end 30 år. Der kommer små revner i rygningspladerne, som bliver større med tiden. Revnerne kan også skyldes, at nogen har gået på taget, og har beskadiget kanten, som knækker. Du kan selv midlertidigt tætne den ødelagte rygningsplade med en acrylfuge. Men vil du være helt sikker, bør du skifte pladen.

Skader på tagplader. Et typisk, og sikkert tegn på, at dit tag er nedslidt, er begyndende revner i tagpladerne. Opdager du revner i tagpladerne, skal de straks udskiftets, så der ikke opstår vandskader. Er mere end 10% af taget dårligt, er det en bedre investering at skifte hele taget. Ofte kan bølgeeternit bruges som undertag. Så undgår du, at afmontere og destruere det gamle tag.

Afskalning på tagpladerne er endnu et sikkert tegn på, at taget er slidt. Er afskalningerne på størrelse med en femkrone, er der risiko for, at der kan opstå huller i taget. Er afskalningerne mindre, kan de med fordel renoveres med fx en tagrensning og efterfølgende tagmaling.

Problemer med asbest i bølgeeternit

Bølgeeternit har gennem tiden fået meget omtale, fordi pladerne frem til 1988 indeholdt asbest. Problemet med asbestholdigt bølgeeternit er, at det er sundhedsskadeligt. Derfor er der meget strenge krav til, hvordan bølgeeternit med asbest skal håndteres. Du kan læse mere om det på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Sådan ser du om dine tagplader indeholder asbest

Frem til 1988 blev der brugt asbest i bølgeeternitplader. Men siden 1984 fås eternitplader helt uden asbest. Derfor kan det være svært at vide, om pladerne fra den periode indeholder asbest. Se i boksen om dine tagplader skulle indeholde asbest.

Bølgeeternit-plader fra:

  • før 1984 indeholder asbest.
  • 1984-88 kan indeholde asbest.
  • efter 1988 indeholder ikke asbest.
Er du i tvivl om dine tagplader indeholder asbest?
5-10 cifre, på oversiden af hver tagplade giver dig svaret!
  • Er det første tal 0 eller 1 indeholder pladen asbest.
  • Er det første tal 4 eller 5, er tagbelægningen uden asbest.