Forskel på regnvejr og skybrud: Hvad dækker forsikringen?

udgivet i Økonomi, Vejr | 0

Stormrådet bestemmer, hvornår der har været stormflod, men der er også mulighed for erstatning ved kraftig regn

Villatips_Regnvejr_Skybrud

Danmark er blevet mere vådt hele året rundt. I de seneste år har vi oplevet voldsomme skybrud både sommer og vinter, og dage med op til 24 timer med konstant regn.

Det har givet udfordringer for husejere over hele landet – ikke bare i de særligt udsatte områder, som altid er i fokus (fx ved Limfjorden), men rigtig mange andre steder.

Men hvad kan du egentlig få dækket af forsikringen?

Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at der er forskel på vandskader. Typisk kan man dele dem op i to kategorier.

  1. Oversvømmelser fra hav, fjord, søer og vandløb – fx efter storm
  2. Kraftigt regnvejr i kort tid – eller almindeligt regnvejr i lang tid

Oversvømmelser i den første kategori er normalt ikke dækket af din almindelige forsikring. Men her kan forsikringsdækning alligevel komme på tale. Det sker, hvis det særlige stormråd træffer en afgørelse, om at en given vejrsituation hører ind under kategorien ”stormflod” eller ”oversvømmelse”.

Læs mere om ”Stormrådet” i faktaboksen.

 

Tjek din adresse på forsikringsvejret.dk

Ved regnvejr er det alene din egen forsikring, der er afgørende. Og her er hovedreglen, at forsikringen dækker skader, hvis der er faldet

  • mere end 40 mm regn inden for 24 timer
  • mere end 15 mm regn inden for kort tid

”Kort tid” er desværre ikke defineret nærmere, men hovedreglen er, at det skal være inden for en halv time eller mindre.

Forsikring og Pension, der er brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaberne i Danmark, har en særlig hjemmeside, www.forsikringsvejret.dk, hvor det efter et konkret regnvejr på en konkret adresse kan se, om regnen har været så kraftig, at der er mulighed for at få erstatning for skader.

 

To mulige forsikringer – og deres undtagelser

Der er to forsikringer, der kommer i spil ved vandskader. Den ene er husforsikringen, der dækker skader på hus, garager, skur og lignende, som har en støbt sokkel. Den anden er indbo-/familieforsikringen, som dækker det løse inventar i din bolig, garage og skur.

Som altid er der undtagelser, og det er fx, at afløb og lignende ikke må være tilstoppede. Vandet må heller ikke kunne sive ind gennem revner og andre tætheder eller gennem åbne døre og vinduer. Og vandskader som følge af grundvand, der siver op gennem gulvet eller via kældervæggen, er heller ikke altid dækket –her bliver du nødt til at tjekke hos dit eget selskab, for her er der forskel.

Kontakt dit forsikringsselskab, når skaden er sket. Selskaberne er blevet bedre og bedre til at håndtere disse store vejrsituationer, men har vejret raset i store områder, kan der være problemer med at komme igennem med det samme. Begræns derfor først og fremmest skaderne. Forsikringsselskaberne dækker normalt rimelige omkostninger, hvis du selv har hjulpet til med at sikre, at skaderne ikke bliver større.

Læs også: Dokumentér skaderne, inden du kontakter forsikringsselskabet.

Du skal altid kontakte dit eget forsikringsselskab – og ikke Stormrådet. Det er selskabets opgave at finde ud af, om det er forsikringsordningen via Stormrådet, der dækker.

De bestemmer, om der har været stormflod

Det er “Stormrådet”, der afgør, om du kan få erstatning for skader efter oversvømmelse og stormflod.

Stormrådet består af en uafhængig formand samt repræsentanter for kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet.

Det er Stormrådet, der træffer afgørelsen, om der har været stormflod, men det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflodsskader og bestemmer, om du kan få erstatning.

Hvis forsikringsselskabet ikke giver erstatning i en stormflodssag, så er det muligt at klage over afgørelsen til Stormrådet.

Læs mere på www.stormraadet.dk.