Har du husket at opdatere din BBR?

udgivet i Økonomi | 0

Mange boligejere glemmer at indberette oplysninger til BBR, når de laver ændringer i boligen. Men oplysningerne i BBR har stor betydning for dig som boligejer, så det kan være en god idé at tjekke, at dine oplysninger er korrekte.

Din BBR-meddelelse indeholder en lang række oplysninger om din ejendom, som du bl.a. har brug for, hvis du vil sælge dit hus, optage nye lån eller ved forsikringsspørgsmål. Hvis oplysningerne i BBR er ukorrekte kan det få indflydelse på alt fra din ejendomsvurdering til forkert udbetaling af skadeserstatning eller begrænse dine lånemuligheder i boligen. Men du kan også risikere at få en bøde.

Godt tip!

Du kan ikke danne en historisk BBR-meddelelse. Det er derfor en god idé at printe og gemme din BBR-meddelelse, hvis du skal have lavet større ændringer på din ejendom.

Risiko for manglende skadeserstatning

Forsikringsselskaberne benytter bl.a. BBR-data til at krydstjekke dine oplysninger og beregne din forsikringspræmie. Forkerte BBR-oplysninger kan derfor føre til forkert beregning af forsikringspræmie, men også føre til problemer ved udbetaling af skadeserstatning. Har du f.eks. glemt at indberette, at kælderen er blevet indrettet til beboelse, kan du risikere, at dit indbo i kælderen ikke dækkes i tilfælde af oversvømmelse eller brand.

Forkert ejendomsvurdering

Ejendommens vurdering fastsættes ud fra det oplyste boligareal i BBR-registret. Får du bygget om eller lavet en tilbygning, er det derfor vigtigt at opdatere BBR-oplysningerne, så der kan foretages en ny beregning af ejendomsværdiskatten. Manglende indberetning kan betyde forkert ejendomsvurdering og dermed forkert ejendomsværdiskat.

Salg og køb af bolig

Skal du sælge din bolig eller købe ny, er det også vigtigt, at ejendommens BBR-oplysninger er korrekte. Mangelfulde oplysninger kan føre til en forkert ejendomsvurdering, som danner grundlag for boligens pris. Både køber og sælger har derfor interesse i at sikre sig, at BBR-oplysningerne er opdateret.

 

Kan påvirke dine lånemuligheder

Ønsker du at låne i din bolig, kan manglende opdatering af dine BBR-oplysninger også få indflydelse på dine lånemuligheder. Har du f.eks. glemt at opdatere BBR med oplysninger om en tilbygning, så fastsættes ejendomsvurderingen efter det boligareal, der er oplyst i BBR og ikke det faktiske boligareal. Det kan betyde en lavere ejendomsværdi og dermed friværdi, som kan begrænse dine lånemuligheder i boligen.

Hvilke oplysninger skal indberettes til BBR?

Når du skal indberette eller ændre oplysninger i BBR-registret, skal du henvende dig i den kommune, hvor din ejendom er beliggende. I Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) på retsinfo.dk kan du se, hvilke oplysninger, du skal indberette. Vi har samlet 10 af oplysningerne her:

  • Opførelsesår
  • Om- og tilbygningsår
  • Bebygget areal
  • Antal etager
  • Samlet boligareal
  • Samlet erhvervsareal
  • Areal af udnyttet tagetage
  • Areal af udestue
  • Tagdækningsmateriale
  • Energiforsyning.

Hvis du er i tvivl om, hvilke oplysninger du skal indberette til BBR, kan din kommune hjælpe med vejledning.

Her kan du finde din BBR-meddelelse

Du kan gratis hente en BBR-meddelelse på ois.dk eller boligejer.dk. Du kan også rekvirere meddelelsen mod et gebyr i den kommune, din bolig er beliggende i.