Gør boligen klar til frost allerede i sommerhalvåret

udgivet i Huset ude, Vejr | 0

Blæst, frost og nedbør er hårdt for dit hus og kan forårsage fugt- eller vandskader. Men det er i sommerhalvåret, du skal sætte ind og forebygge. Få gode tips og råd til, hvad du skal være opmærksom på, så du undgår dyre skader ved længerevarende frost.

Hvis der er skader, som ikke udbedres inden vinteren, er der risiko for, at de udvikler sig og bliver dyre.

Det er måske ikke lige i sommerhalvåret, at du tænker på, hvilke skader længerevarende frost kan forårsage. Men ikke desto mindre er det i sommerhalvåret, du skal sørge for den udvendige vedligeholdelse. Hvis der er skader, som ikke udbedres inden vinteren, er der nemlig stor risiko for, at de udvikler sig. Selv små skader kan udvikle sig til dyre reparationer. Og skyldes skaden manglende vedligehold, dækker forsikringen oftest ikke. Tjek gerne i det tidlige forår, inden planterne gror, og buske og træer får blade, der kan skjule skader på huset.

Det er en god idé at efterse dette:

 • facader, gavle og sokkel
 • tag, inddækninger og skorsten
 • tagrender og nedløb
 • vinduer og døre
 • kloak og brønde

 

Du kan enten selv undersøge huset eller få en fagmand til det. Flere tagvirksomheder tilbyder f.eks. gratis hustjek.

Vidste du, at…

skader forårsaget af manglende vedligeholdelse oftest ikke dækkes af forsikringen.

3 gode råd til at vintersikre din bolig:

 • Tjek dit hus for skader i sommerhalvåret
 • Sørg for at udbedre eventuelle skader
 • Vær opmærksom på, at selv små skader kan føre til dyre reparationer

Facade, gavle og sokkel

Gå en tur rundt om huset og undersøg, om der er revner og sprækker i facade, gavle og sokkel. Du kan skrabe i fugerne mellem murstene og tjekke, om de er porøse. Er der utætheder, kan vand trænge ind og forårsage fugtskader eller frostsprængninger, når vinteren sætter ind.

Tag, inddækninger og skorsten

Tjek, at tagbelægningen sidder godt fast, og at taget er tæt og ikke har huller eller revner. Det er vigtigt også at tjekke for løse tagsten, rygningen og inddækninger omkring skorsten, udluftningshætter mv. Et utæt tag kan føre til fugt- og vandskader og være årsag til skimmelsvamp i huset.

Kig op på loftet

Du bør også tage et kig op på loftet i dagslys. Der, hvor lyset trænger ind, kan fygesne og slagregn typisk også komme ind. Smeltet fygesne kan føre til fugt- og vandskader og være årsag til skimmelsvamp i huset.

Et godt tip!

Hold øje med skadedyr! Rotter søger ind i varmen, når det bliver koldt. Og et 2 cm. hul i muren er nok til, at rotterne kan skaffe sig adgang. Tjek derfor især facade og afløbsrør.

Rens tagrender og nedløbsrør

Sørg for at rense tagrender og nedløbsrør for snavs og blade, og tjek at tagrenden hælder mod nedløbsrøret og ikke har bagfald mod husets vægge. Hvis tagrender og nedløbsrør stopper til, kan vandet løbe over, og fugt kan ophobe sig og forårsage frostsprængninger i underliggende konstruktioner. Men du risikerer også vand- og rådskader og i værste fald, at fugten trænger gennem væggen og give svampeskader inde i huset.

Er vinduer og døre tætte?

Undersøg om vinduer og døre er tætte og sålbænke intakte. Tjek også træværket især bund- og glaslister og se efter, om der er tegn på råd og svamp.

 

Glem ikke kloakken og den udvendige vandhane

Udover at tjekke dit hus for skader skal du også huske at tjekke kloak og brønde. Er der blade, grene og snavs, skal det fjernes, så vandet kan ledes væk fra huset. I vinterhalvåret er det vigtigt, at du får lukket for din udendørsvandhane, hvis den ikke er frostsikret. Du skal lukke for tilførslen, tømme udendørs rør og hane for vand og tage haveslangen af. Alternativt risikerer du frostsprængte rør og vandskader.

Hvis du har sommerhus

Så skal du om efteråret være opmærksom på, at der hurtigt kan komme frost. Du skal derfor huske at:

 • slukke for hovedstophanen
 • tømme cisternen
 • åbne for vandhaner så rørene tømmes

 

Hvis du glemmer at lukke for vandet, kan det give store vandskader, når de frosne rør tør, og vandet løber ud af rørene.