Er din bolig radonsikret?

udgivet i Huset inde | 0

Der tales meget om radon, men hvordan finder du ud af, om der er radon i din bolig, og hvordan du slipper af med det?

Radon er en usynlig, radioaktiv gasart, som ikke kan ses eller lugtes. Den siver op af jorden og trænger ind i boligen gennem utætheder i konstruktionen. Radon anslås årligt at være skyld i ca. 300 nye tilfælde af lungekræft i Danmark.

Ikke lige meget radon i alle boliger

De væsentligste årsager til radon i boligen er:

  1. Undergrundens sammensætning
  2. Din boligs konstruktion og stand
  3. Din boligs byggeår
  4. Om du bor i lejlighed eller hus

 

Undergrundens sammensætning

Der er forskel på radonniveauet, alt efter hvor du bor i landet. Radonindholdet er højere i klippegrund og lavere i sandjord. Risikoen for et højt radonniveau er derfor 30 gange større på Bornholm end på den jyske hede. Men radon fordeler sig meget ujævnt, så selv om radonniveauet er højt hos din nabo, kan niveauet godt være lavt i dit hus. Det skyldes, at husets konstruktion, stand og ventilation også har betydning.

 

Boligens konstruktion og stand

Radon kan trænge ind i dit hus gennem kældervægge og -gulve og gennem fundament i huse uden kælder eller krybekælder. Gasarten trænger gennem utætheder i konstruktionen som revner og sprækker f.eks. forårsaget af byggesjusk, sætningsskader eller rørgennemføringer.

 

Hvornår er din bolig bygget?

Siden 1998 har nybyggede huse skulle radonsikres, men det er først i 2010, at reglerne er blevet skærpet, så radonniveauet indendørs ikke må overstige 100 Bq/m3 i nybyggede huse. Skærpelsen følger Verdenssundhedsorganisationen WHO's anbefalinger. Er dit hus bygget før 2010, kan det altså være en god idé at få målt radonniveauet.

Vidste du....at du kan benytte håndværkerfradraget, hvis du radonsikrer dit hus?

Læs også: Fakta om håndværkerfradrag

Forskel på hus og lejlighed

En undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut viser, at der er mest radon i stueetager i boliger med terrændæk, dvs. en gulvkonstruktion opbygget direkte på jordbunden.

Risikoen for et højt radonindhold falder markant, hvis dit hus har kælder, fordi kælderen fungerer som et slags ”filter”. Bor du i lejlighed på 1. sal eller højere, er radonniveauet også markant lavere. Der er f.eks. kun få etageboliger, som har et radonniveau over 100 Bq/m3.

 

Sådan undersøger du din bolig for radon

Vil du vide, hvor meget radon, der er i dit hus, kan du nemt og billigt foretage en måling ved at bestille hos et firma, der måler radon. Det koster typisk mellem 500 – 1.100 kr. afhængigt af, hvor mange målere, der er behov for i dit hus. Radonmålerne er små bokse, som kan stå i en reol. Her måler de mængden af radon i din bolig over 2-3 måneder. Alt efter målingens resultat skal du vurdere, om du bør radonsikre dit hjem.

 

Her bør du radonsikre dit hus

Energistyrelsen anbefaler, at mængden af radon reduceres, hvis niveauet er over 100 Bq/m3. Måler det under 100 Bq/m3, behøver du ikke at være nervøs. Sørg for hyppig og god udluftning – det holder radonniveauet lavt i dit hus og er samtidig godt for dit indeklima.

Er radonniveauet mellem 100-200 Bq/m3, er indholdet for højt. Du kan prøve at forbedre ventilationen og tætne revner i fundamentet, utætheder ved rørsammenføringer el.lign, hvor radon kan trænge ind. Er det ikke nok, eller viser målingen over 200 Bq/m3, bør du overveje at etablere et radonsug, dvs. et særligt ventilationssystem, under boligen. Det koster mellem 10.000 og 50.000 kr., men er til gengæld meget effektivt.

Læs også: Her er tegnene på dårligt indeklima

 

Kilde: Gør Det Selv nr. 12/2017, www.bolius.dk og www.boligejer.dk