Tjek, hvad din husforsikring IKKE dækker!

udgivet i Økonomi | 0

Det er en god idé at undersøge, hvad din husforsikring dækker og især, hvad den IKKE dækker. Det kan nemlig hurtigt blive en dyr affære, hvis du ikke har tegnet de mest almindelige tillægsforsikringer.

Typisk dækker din husforsikring brandskader, storm- og vandskade, skader på huset ved indbrud og hærværk. Husforsikringen omfatter normalt også husejers erstatningsansvar ved skade på andre personer eller deres ting samt økonomisk hjælp ved retssager. Men derudover dækker de fleste forsikringsselskaber kun skader, hvis du har tegnet en tillægsforsikring, også kaldet udvidet forsikring.

Vidste du?

…at, forsikringen som udgangspunkt kun dækker skader på huset, hvis du har sørget for at vedligeholde det.

God idé at tegne tillægsforsikringer

Det er derfor en god idé at få læst dine forsikringsbetingelser, så du ved, hvad du er forsikret imod, hvis uheldet er ude. Mange boligejere går f.eks. ud fra, at de er dækket, hvis taget er utæt, eller vinduerne rammes af råd og svamp. Men hvis du ikke har tegnet en udvidet vandskade eller en tillægsforsikring mod råd og svamp, så kan det gå hen og blive en dyr fornøjelse, hvis der trænger fygesne eller slagregn ind gennem taget, eller dine vinduer rammes af råd og svamp.

Overvej, hvilke tillægsforsikringer du har behov for

Du kan tegne mange forskellige tillægsforsikringer, som alle koster ekstra. De mest almindelige tillægsforsikringer er: Råd og svamp samt udvidet vandskade. Men du kan også tegne tillægsforsikringer for stikledninger og skjulte rør og kabler, udvidet have, skade forvoldt af dyr, blæst etc. Forsikringsbehovet er individuelt og kan bl.a. afhænge af, om du bor i nærheden af vand, skov, på en bakke el.lign. Overvej derfor, hvad der er vigtigst for dig at være forsikret imod, så du ikke ender med en tårnhøj præmie og irrelevante forsikringsdækninger. Er du i tvivl, kan du med fordel kontakte dit forsikringsselskab, som kan vejlede dig i forhold til dit forsikringsbehov.

Forskel på om følgeskader dækkes

Når du gennemgår dine forsikringsbetingelser, er det vigtigt også at undersøge, om dit forsikringsselskab dækker følgeskader. Har du tegnet en tillægsforsikring mod råd og svamp, så dækkes dine vinduer som udgangspunkt af forsikringen, hvis de angribes af svamp. Men trænger der samtidig vand ind gennem vinduet og ødelægger gulvet, så dækkes vandskaden (følgeskaden) ikke nødvendigvis, medmindre du også har tegnet en udvidet vandskade. Tilsvarende er gældende, hvis taget er utæt, og slagregn eller fygesne fører til fugtskader som skimmelsvamp på loftet. Det kan altså være en dyr fornøjelse, hvis du ikke er opmærksom på, om din husforsikring dækker følgeskader.

Godt tip!

Du kan med fordel kontakte dit forsikringsselskab en gang om året for at høre, om dine dækninger er korrekte. Samtidig kan du tjekke, at du ikke betaler for meget i præmie.

Vedligeholdelse er altafgørende

Vær også opmærksom på, at forsikringsselskabet ofte kun dækker skader, hvis du har vedligeholdt din bolig. Har du en udvidet forsikring mod råd og svamp, så kan du risikere, at forsikringen kun vil dække et svampeangreb på dit træværk, hvis du har vedligeholdt træværket gennem årene. Derimod spiller alderen ikke så stor en rolle. Ældre vinduer kan f.eks. sagtens være dækket af forsikringen, hvis du har vedligeholdt dem. Det er altså ikke nødvendigvis vinduernes alder, der er afgørende for, om forsikringen dækker, men derimod om du har vedligeholdt dem gennem årene. Du skal derfor ikke afskrive at kontakte dit forsikringsselskab, blot fordi dine vinduer ikke er af nyere dato.

Læs forsikringsbetingelserne

Næste gang det regner, eller du er på vej på ferie og har en halv time til overs, så læs forsikringsbetingelserne på din husforsikring grundigt igennem. Det bliver du glad, hvis uheldet en dag er ude.