Hvad gør du, hvis skybruddet har ramt dit hus?

udgivet i Økonomi, Vejr | 1

Gå i gang med at begrænse skaderne med det samme – også selv om du ikke kan få fat i forsikringsselskabet

1_oversvoemmelse_kaelder

Hvis skybruddet har ramt dig og dit hus, så der er oversvømmelse og andre skader, så gælder det hurtigst muligt om at komme i gang med at sikre, at skaderne ikke bliver værre.

Du skal selvfølgelig kontakte dit forsikringsselskab med det samme, for de kan have nogle gode råd til, hvordan du griber situationen an – og de kan også sige god for nogle udgifter, som du senere kan få refunderet.

 

Sæt i gang – men husk foto og kvitteringer

Når det er sagt, så vil et skybrud ofte resultere i lang telefonkø til forsikringsselskaberne, og kan du ikke komme igennem, skal du ikke tøve. Gå bare i gang alligevel. Forsikringsselskaberne er jo ligesom dig kun interesseret i, at skaderne bliver begrænset, så du kan roligt regne med, at de efterfølgende vil dække alle de udgifter, du har haft omkring begrænsning af skader – vel at mærke dokumenterede udgifter.

Det betyder, at du selvfølgelig skal gemme kvitteringer for indkøb eller leje af materialer samt for eventuel professionel hjælp. Dokumentation kan også bestå af billeder eller video, så brug kameraet flittigt, så man både kan se skaderne lige efter skybruddet, men også undervejs i oprydningsarbejdet. Og her gælder det både om at tage fotos af beskadiget indbo – men også at vandstand, fugtskader på vægge og lignende.

Læs også: Hvad kunne jeg have gjort på forhånd.

Fem konkrete råd til aktion

Her er nogle råd til, hvad du først og fremmest skal gøre:

  1. Sæt bare alt det i gang, der kan være med til at begrænse skaderne. Tøm kælderen for indhold, der eller kan blive ramt – møbler, kasser mm….
  2. Få vandet væk. Har du abonnement hos fx Falck, så ring hurtigst muligt. Er rigtig mange huse ramt, så der er ventetid, kan du evt. selv købe en vandstøvsuger eller pumpe, der kan få vandet væk. Bagefter kan der blive brug for at få affugtet. Enten er det noget forsikringsselskabet hjælper med at sætte i gang, eller også gør du det selv.
  3. Lad være med at smide noget væk, før du har fået ok til dette hos forsikringsselskabet.
  4. Gå ikke i gang med at udbedre skader, før der er ok hos forsikringsselskabet. Sandsynligvis vil de sende en taksator ud – men igen: Udgifter til at begrænse skader sætter du bare i gang straks.
  5. Når du kontakter forsikringsselskabet, så hav dit policenummer klar. Vær også opmærksom på, at du skal anmelde skader på huset til din bygningsforsikring, mens skader på indbo skal til din indboforsikring. Har du begge forsikringer samme sted, så går sagsbehandlingen normalt nemmere.

Pas på spildevand og dit helbred

Er kælderen oversvømmet med kloakvand, så skal du ikke bare vade ud i det. Spildevand kan faktisk være særdeles sundhedsskadeligt. Det kan slammet også, når vandet er trukket væk.

Hvis der er rotter involveret, så er er risikoen for smitsomme sygdomme ekstra stor, men selv uden rotter skal du ikke bare vade ud i vandet. Der kan være alle mulige mikroorganismer til stede, og har du bare en lille rift et sted på kroppen, så kan det gå galt.

Så et godt råd: Har du kælder, så hav lange gummistøvler stående – gerne flere, så du kan få andre til at hjælpe, hvis situationen kræver det. Hav også langærmede gummihandsker liggende.

Kommer du alligevel i kontakt med spildevandet, så skal du vaske dig særdeles grundigt – og desinficér efterfølgende dine hænder.

Kig også på loftet

Husk at vandskader efter skybrud ikke kun handler om vand i kælderen. Der kan være trængt vand ind gennem huller i taget, og vand kan være løbet over på grund af tilstoppede afløb og tagrender. Er der løbet vand ind ovenfra, så kan det give skader på træværk og isolering – og så kan de efterfølgende fugtskader blive alvorlige, hvis der ikke bliver reageret på det.

Læs også: Sådan tjekker du dit tag.


One Response

  1. […] Læs også: Dokumentér skaderne, inden du kontakter forsikringsselskabet. […]