Dækker din forsikring følgeskaderne ved utæt tag?

udgivet i Huset ude, Økonomi | 0

Det kan være svært at få et overblik over, hvad forsikringen dækker og ikke dækker. Men det er ikke altid, at det med småt er en ulempe for dig – vær specielt opmærksom på dækning af følgeskader

Fygesne efter et utæt tag kan give store følgeskader, for når sneen smelter, kan vandet medføre alvorligt råd og skimmelsvamp, men her er et område, der ofte ikke er dækket af forsikringen.
Fygesne efter et utæt tag kan give store følgeskader, for når sneen smelter, kan vandet medføre alvorligt råd og skimmelsvamp, men her er et område, der ofte ikke er dækket af forsikringen.

Der er ét godt råd, der gælder, hvis dit tag er utæt og du har brug for hjælp: Tjek din forsikring meget grundigt! Vi vil undgå at skrive med store bogstaver, men det kan ikke siges tydeligt nok: Det kan absolut betale sig at læse alt igennem, hvis uheldet er ude.

Du kan desværre ikke her få et direkte og præcist svar på, hvad der er omfattet af forsikringen og hvad du selv må klare, for der er store forskelle på forsikringer og deres dækning. Der kan imidlertid være mange penge at spare, hvis du læser forsikringsbetingelserne godt. Det gælder ikke mindst skader, som er opstået som følge af et utæt tag. For her dækker forsikringen nogle gange mere, end du måske regner med, fx råd i loftkonstruktionen eller maling af loftet.

Læs også: Gå en runde og se, hvad du skal kigge efter.

 

Primære og sekundære skader

Der er to former for skader:
• Den første opståede skade (ofte kaldet den primære skade)
• Skader opstået i kølvandet efter den første skade
(ofte kaldet den sekundære skade)

Du vil tit selv kunne læse dig til, hvilke skader du får dækket. Godt nok er der mange paragraffer, men med lidt ihærdighed og måske en vens ekstra øjne og opmærksomhed kommer du langt. Du kan også ringe til forsikringsselskabet, og er du i tvivl, om du har fundet eller fået det rigtige svar, så er der også mulighed for at tage kontakt til en forsikringsrådgiver. Nederst i artiklen finder du en liste over, hvad du kan spørge dit forsikringsselskab om, for at være sikker.

Læs også: Her kan reparation spare dig for tusindvis af kroner. 

Forsikringer med og uden forbehold

I nogle tilfælde kræver dækning fra forsikringsselskabet, at du har tegnet en såkaldt udvidet forsikring (nogle gange kaldet tillægsforsikring), fx til dækning af svampeskader. Har du ikke tegnet en udvidelse, så vær opmærksom på, om der bliver taget forbehold for råd og svamp. Nogle forsikringer dækker nemlig disse skader i deres grundforsikring. Bemærk, at der er stor forskel på pludseligt opståede skader, fx storm, og så skader, der er opstået via manglende vedligeholdelse. Førstnævnte er som regel dækket af forsikringen. Det er skader som følge af manglende vedligeholdelse ikke.

Eksempler på følgeskader

efter et utæt tag – disse skader bliver oftest dækket:
• Ødelagte vægge efter indtrængning af vand
• Råd i konstruktionen
• Svampeangreb
• Frostskader
• Ødelagt gulv

I tvivl? Så spørg dit forsikringsselskab...

  • Spørg hvad din grundforsikring IKKE dækker – få mange eksempler.
  • Spørg specifikt omkring følgeskader – få også eksempler her.
  • Skriv ned, hvad du mundtligt får at vide – send evt. efterfølgende en mail og bed om bekræftelse.
  • Bed om navn på den, du taler med – og notér navn og tidspunkt for samtalen.
  • Ofte er der muligheder for mange tillægsforsikringer, men du kan også blive overforsigtig til en høj pris. Overvej hvad der er vigtigst for dig at have ekstra sikkerhed for.
  • Tag billeder, når skaden er sket – gerne mange billeder.
  • Notér grundigt hvad der er sket med det samme – selv om du har en god hukommelse, så kan du glemme ting, hvis sagen trækker ud. Og noter fra skadetidspunktet er mere troværdige end noget, du har skrevet eller sagt lang tid efter.