Tænd op på den rigtige måde

udgivet i Energi og varme | 0

Det er faktisk en kunst at tænde rigtigt op i brændeovnen

Det kan godt betale sig at lære teknikken med at tænde op fra starten. Det vil spare dig både for kulde, bekymringer og penge...
Det kan godt betale sig at lære teknikken med at tænde op fra starten. Det vil spare dig både for kulde, bekymringer og penge...

Selv garvede ejere af brændeovne kan måske lære lidt omkring optænding. Ofte bliver der brugt både for meget træ, optændingsmidler og personlig energi - og det kan gå ud over, hvor hurtigt rummet bliver opvarmet, og hvor længe din brændestak holder.

Læs også: Kan din bolig holde varmen.

 

Sådan tænder du op

Så er det sagt med det samme: Stop med at kaste masser af papir ind i brændeovnen til optænding af alt for store stykker. Tænd i stedet op med 8-10 stykker tyndt træ, på tykkelse med en tommelfinger, som du lægger på kryds og tværs. Brug evt. en optændingsblok. Du behøver faktisk ikke tænde op nedefra. Ilden skal nok krybe nedad.

Sørg for rigelig luft både forneden og foroven, når du tænder op. Ved for lidt luft kommer der ikke ordentligt gang i bålet, og der er risiko for, at der dannes giftig kulilte.

Put ikke for mange store stykker ind ad gangen, når der er kommet gang i de mindre stykker. Og hold begge spjæld åbne, indtil der er kommet godt gang i ilden. Flammerne skal være lyse, og først når det sker, kan du lukke lidt ned for luften for oven i ovnen. Hold stadig åbent for spjældet oven for brændet.

 

Hvilket træ er bedst?

Som udgangspunkt kan alt kløvet træ bruges til brændeovnen – også gran, som tidligere har haft ry for at være dårligt. Gran brænder dog fint – det er bare et lettere træ, og det vil sige, at du skal have flere rummeter gran i forhold til andre trætyper for at få samme brændværdi.

Brænd ikke træ med maling eller andre tilsatte stoffer, fx trykimprægneret træ. Og lad også være med at lægge andet end brænde ind, fx pap, mælkekartoner eller lignende. Eneste gode alternativ er træbriketter, men det støver lidt mere, og til nogle brændeovne kan varmen blive for høj.

Holder du dig til almindeligt kløvet brænde, så går du ikke galt i byen.

Tørretid mindst et år

Brændet skal være absolut tørt, når du bruger det. Vådt træ sænker brændværdien og forurener også med røg. Som udgangspunkt skal nykløvet brænde tørre i mindst et år, før det er klart til at lægge i brændeovnen. Du kan tjekke, om brændet er tørt ved at slå to stykker mod hinanden. Er det tørt, er lyden høj og klar, mens der bare kommer en ”dump” lyd, hvis træet er vådt.

Brændet skal have en fugtighedsprocent på under 20, gerne lavere. Tjek evt. med en fugtighedsmåler, som du kan købe i et byggemarked.

Men der er ikke noget som helst i vejen for at købe træet vådt – og så selv opbevare det til tørring. Det kan du faktisk spare mange penge på.

Sådan måler du træet

Når du køber brænde, skal du være opmærksom på, hvordan opmålingen af træet foregår. Du får nemlig væsentlig mere træ ved stablet brænde i forhold til ikke stablet.

Normalt kaldes stablet brænde for ”skovrummeter” og ikke-stablet kaldes ”kasserummeter”. Skovrummeter kan imidlertid også dække over træ, der ikke er skåret til i de rigtige længder og kløvet, så spørg dig for, når du køber.

Og så lige endnu et købetip: Hvis du køber træ på paller, så husk at spørge, hvor mange kubikmeter, der er. Der er nemlig forskel på pallestørrelser – her er der ingen standard.