Gode råd til hækklipning

udgivet i Haven | 0

Hvornår, hvordan og hvor ofte skal hækken klippes? Hvor høj og bred bør hækken være, og hvordan vedligeholdes den bedst? Få gode råd og tips til at klippe hækken her.

Du kan klippe hæk både sommer, vinter og forår. Derimod er det ikke en god idé at klippe hæk om efteråret, da hækken stadig er i vækst. Efter klipningen vil den sætte nye skud, der ikke kan nå at afmodne, inden frosten kommer. Og så risikerer du, at hækken får frostskader.

Klip hækken 1-2 gange årligt

Hvis du har tid og synes, det er sjovt, kan du studse hækken hver uge. På den måde vil hækken altid være tæt og fremstå frisk og nyklippet. Er du derimod ikke den store hækklipperentusiast, anbefales det at klippe hækken 1-2 gange årligt, alt efter hvilken hæk du har.

Løvfældende hæk

Har du en løvfældende hæk som liguster, tjørn, lærk eller spirea, bør du klippe hækken to gange årligt. Første gang i starten af juli, når forårsvæksten er aftaget, og fugleungerne er fløjet fra reden. Anden gang i august, når anden periode med skudvækst er overstået. På den måde får du en tæt og flot hæk, der også fremstår pæn henover vinteren. Har du en bøgehæk, kan du nøjes med at klippe den én gang årligt i juli.

Stedsegrøn hæk

Har du en stedsegrøn hæk som buksbom, thuja, taks, gran eller cypres, skal du klippe den én gang om året og gerne i april eller i august.

Godt tip!
Tjek hækken for fuglereder og andre beboere, inden du går i gang. Vent med at klippe hækken til efter 1. juli, hvor fuglene er færdige med at yngle.

Sådan klippes hækken

Klip hækken nedefra og op, så hækafklippet ikke ligger der, hvor du skal til at klippe. Start med at klippe siderne og afslut med at klippe toppen. Det er en god idé at benytte en lille trappestige, når du klipper den øverste del af hækken, så du får en ordentlig arbejdsstilling.

Hvor bred bør hækken være?

Hækken bør være bredest forneden og smallest foroven. Bredden forneden bør ikke overstige 70 cm, mens den foroven ikke bør være bredere end 50 cm. Klip hækken i A-form, så de nederste grene får lys og luft. Så bliver hækken også fin tæt i bunden.

Vidste du?
… at du har pligt til at studse hækken, så den ikke er til gene for færdslen eller hindrer udsynet for fodgængere og trafikanter, hvis din hæk støder ud mod en vej, sti el.lign., hvor andre færdes.

Hvor høj må hækken være?

Hækken ind til naboen må ikke være højere end 2 meter, medmindre I begge er enige herom. Det er derfor en god idé at klippe hækken, så den ikke overstiger 1,80 meter. På den måde har den plads til at vokse mellem klipningerne.

Hold hækkens højde og bredde

Hækken skal klippes ind til, hvor den sidst blev afklippet. Lægger du bare et par centimeter på hver gang, du klipper hækken, bliver den hurtigt for høj og bred og skal genoprettes, hvilket er et større arbejde. Brug gerne en snor eller mål med en tommestok, så du får klippet hækken i den ønskede højde og bredde hver gang. Klipper du på øjemål, så træd jævnligt et par skridt tilbage for at sikre, at hækken ikke er skæv.