Skybrudsvarsel: Det kan du nå at gøre

udgivet i Vejr | 2

Sørg for at gøre tagrenderne klar – og tænk på, at vandet også kan komme nede fra

ist26670203_skybrud_604x320

Dit hus er sårbart, når himlen for alvor åbner sig og der kommer store mængder vand i løbet af kort tid. Stort set alle huse, veje, rensningsanlæg og kloaker i Danmark bør være dimensioneret til at tage imod regn, også hvis det regner meget i længere perioder. Men det kan gå galt, når et almindeligt regnvejr bliver til skybrud.

Så kommer der nemlig så meget vand på så kort tid, at kloaker og rør ikke er store nok – ligesom hvis 1000 mennesker forsøger at komme ud af den samme dør på én gang. Et skybrud kan derfor medføre stor skade, men du kan forberede dig, så skaderne helt udebliver eller ikke bliver så slemme.

Læs også: Hvad kan du nå at forberede i god tid inden næste skybrud.

Her får du en række forebyggende tips. Nogle passer måske til dit hus. Og nogle tips kan du måske bruge som forberedelser frem mod eventuelt kommende skybrud.

 

Tagrender og afløb er vigtige

De største mængder vand kommer fra det store areal på taget, så det er vigtigt, at du sikrer dig, at tagrenderne og nedløbsrørene er klar.

Det vil sige, at blade og smågrene skal væk, og der må ikke sidde noget i klemme i afløbsrøret.

Nogle gange sidder der en si over hullet til nedløbsrøret. Den kan du med fordel fjerne den dag, hvor der er er risiko for skybrud, så vandet let og uhindret kan løbe væk. Men sæt den op igen efterfølgende.

 

Lang pose og brøndrenser

Er du så heldig at have et havebassin eller bare en stor græsplæne, så kan du evt. købe en særlig lang pose til at sætte på afløbsrøret, så vandet løber helt væk i stedet for ned i kloakrør, der ikke kan tage belastningen. Sådan en pose kaldes en Flexrainpose.

Løber dit regnvand ned i en såkaldt tagbrønd, så kan den nemt være fyldt med blade og skidt – nogle gange så meget, at det blokerer for, at vandet uhindret kan løbe videre gennem kloakken. Anskaf derfor en brøndrenser med et langt skaft, som du kan stikke ned i kloakken.

Vandet kan også komme nedefra

Selv om regnen kommer fra oven, så kan du komme til at opleve presset nedefra. Når kloakkerne bliver overbelastet, så kan regnvandet finde på at trænge sig opad og dermed ind i huset via afløb og også via et toilet.

Den hurtige og gode løsning til afløbet er at lægge klude efterfulgt af en plade og en lægte eller lignende, som du sætter i spænd mellem loftet og pladen i gulvet. Toilettet er lidt sværere, men du kommer langt med at proppe en klud godt ned i kummen.

 

Hold øje – og evaluér

Har du udført en eller flere af ovennævnte forholdsregler, så er du bedre rustet, end hvis du slet ikke havde gjort noget.

Så nu er der tilbage at håbe på, at skybruddet ikke bliver så kraftigt som varslet, men kommer det, så hold øje med, hvad der virker og hvad der ikke er helt godt nok. Så kan du nemlig forberede dig endnu bedre til næste gang.

Læs også: Du kan selv skubbe de løse teglsten på plads.

Skybrud – kun når der er rigtig meget vand på meget kort tid

Når meteorologerne varsler skybrud over et bestemt område, så kan advarslen gælde to scenarier:

  1. Det kommer til at regne kraftigt over et større område, og enkelte steder kan regnen være så kraftig, at den bliver til et skybrud.
  2. I det varslede område er der nogen, der kommer til at opleve skybrud, mens andre måske slet ikke får regn overhovedet. Skybruddet er dermed meget lokalt, og sådan er det oftest.

Et skybrud definerer Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) som mindst 15 millimeter regn inden for 30 minutter eller mindre. Vær opmærksom på, at forsikringsselskaberne ofte har deres egen vurdering. På www.forsikringsvejret.dk kan du efter regnvejret tjekke, om der har været skybrud, der hvor du bor, og om forsikringen dækker skaderne.


2 Responses

  1. […] Læs også: Hvad nu, hvis skybruddet kommer i morgen? […]

  2. […] Læs også: Hvad kunne jeg have gjort på forhånd. […]