Vinduer: Disse skader dækker din forsikring (ikke)

udgivet i Huset ude, Økonomi | 0

Ved du, hvordan du er dækket, hvis dine vinduer punkterer, er utætte eller rammes af råd og svamp? Mange tror, at husforsikringen dækker, men ofte skal du have tegnet en tillægsforsikring for at være dækket, og det er ikke alt, der dækkes.

Du skal dog være opmærksom på, at forsikringen som udgangspunkt kun dækker, hvis du har vedligeholdt dine vinduer.

Det kan være en god idé at tjekke forsikringspolicen og se, hvad din forsikring egentlig dækker. Villatips har lavet en rundspørge blandt nogle af de større forsikringsselskaber, og der er stor forskel på, hvad din husforsikring dækker.

Punkterede ruder

Du kan ikke forsikre dig mod punkterede ruder. Til gengæld skal du være opmærksom på, at producenten ofte giver 5 eller 10 års garanti på vinduerne, herunder punkterede ruder. Det betyder, at producenten er forpligtet til at udskifte ruden, hvis den punkterer, inden garantien udløber.

Godt tip!

Du bør kontakte dit forsikringsselskab en gang om året for at høre, om dine dækninger er korrekte. Samtidig kan du tjekke, at du ikke betaler for meget i præmie.

 

Utætte vinduer

Utætte vinduer er som udgangspunkt heller ikke dækket af forsikringen. Ofte skyldes utætheden, at tætningslisterne i vinduet ikke holder lige så længe som selve vinduet. Der kan derfor være behov for at skifte tætningslisterne, hvis det trækker eller tætne med isoleringsbånd ved mindre utætheder. Dit byggemarked kan hjælpe dig med råd og vejledning om tætning af vinduer.

Insekter, råd og svamp

Vinduer kan få råd og svamp, hvis de er dårligt vedligeholdt og meget udsat for regn. Det samme er tilfældet, hvis fugerne er utætte, så fugt kan trænge ind. Nogle husforsikringer dækker træødelæggende insekter, råd og svamp på vinduer, men ofte skal du tegne en tillægsforsikring for at være dækket. Det kan imidlertid være godt givet ud, da det kan blive en dyr omgang, hvis først dit træværk angribes. Du skal dog være opmærksom på, at forsikringen som udgangspunkt kun dækker, hvis du har vedligeholdt dine vinduer.

 

Dækkes gamle vinduer også?

Selv om dine vinduer er gamle, kan forsikringen sagtens dække, hvis træværket angribes af insekter, råd eller svamp. Det er altså ikke vinduernes alder, der er afgørende for, om forsikringen dækker. Det altafgørende er, om du har vedligeholdt dine vinduer. Du skal derfor ikke afskrive at kontakte dit forsikringsselskab blot fordi, dine vinduer ikke er af nyere dato.

Vidste du?

…at forsikringen kun dækker skader på dit træværk som følge af insekter, råd og svamp, hvis du har vedligeholdt dine vinduer.

Følgeskader

Hvis din forsikring dækker insektangreb, råd og svamp, så er følgeskader heraf som udgangspunkt også dækket. Men nogle forsikringer dækker kun, hvis du f.eks. også har tegnet en udvidet vandskade. Trænger der vand ind gennem dit vindue, som følge af insektangreb råd eller svamp, og ødelægger gulvet, kan du altså ikke være sikker på, at forsikringen dækker skaden på gulvet, medmindre du også har tegnet en udvidet vandskade.

Er du i tvivl, om hvad din forsikring dækker, kan det være en god idé at gennemgå policen eller kontakte dit forsikringsselskab.