Sådan bliver håndværkerfradraget i 2018 og 2019

udgivet i Økonomi | 0

Et flertal i Folketinget har besluttet at gøre BoligJobordningen permanent for at lette hverdagen for familier og reducere omfanget af sort arbejde. Det betyder, at du fortsat kan få fradrag for arbejdsløn ved både service- og håndværksydelser.

Du vil fortsat kunne få fradrag for op til 6.000 kr. ved serviceydelser og op til 12.000 kr. ved håndværksydelser (2018-niveau).

Fradrag for serviceydelser

Fradraget for lønudgifter til serviceydelser i hjemmet fortsætter som i dag. Du kan altså fortsat få fradrag for arbejdsløn i forbindelse med:

 • Almindelig rengøring
 • Vinduespudsning
 • Børnepasning
 • Almindeligt havearbejde m.m.

Fradrag for håndværksydelser

Der vil i 2018 og 2019 fortsat være fradrag for arbejdsløn for:

 • Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag)
 • Reparation og forbedring af skorsten
 • Udskiftning af ruder, vinduer og yderdøre
 • Isolering af tag, gulv og ydervægge
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg
 • Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller
 • Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg (bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og brændselskedler)
 • Udskiftning eller reparation af fjervarmeunits
 • Installation af varmepumper
 • Installation eller forbedring af ventilation
 • Kloakarbejde på egen grund
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Tilslutning til bredbånd
 • Installation af tyverialarm

Installation af tyverialarm

Som noget nyt gives der også fradrag for arbejdsløn i forbindelse med installation af tyverialarm. Til gengæld udgår fradraget på en række andre håndværksydelser.

Disse fradrag udgår

Der vil ikke længere være fradrag for arbejdsløn til følgende håndværksydelser:

 • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring
 • Solafskærmning af vinduer og glasdøre
 • Energirådgivning
 • Udskiftning af faste belægninger
 • Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse
 • Installation af ladestik til elbiler
 • Fjernelse af asbest, PCB og bly

Kilde: fm.dk og skat.dk

Se den samlede liste

Du kan se den samlede listede over fradragsberettigede service- og håndværksydelser her:

Liste over fradragsberettigede ydelser.

Vær opmærksom på, at enkelte ændringer kan forekomme, når Skatteministeriet udformer den endelige lovtekst. Det er derfor en god idé at følge med på SKATs hjemmeside, hvor du under ”Fradrag” vil kunne se, hvilke ydelser der helt præcist er fradrag for.